Luyến Mẫu Hồi Ức Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C007) + Hậu Ký (C002) + Ngoại Thiên (C001)
Tên tiếng trung: 恋母回忆录

Tác giả: Senlongmm
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mẫu thân thân cao 170, dáng người cao gầy, một đầu tóc dài, tướng mạo cũng may, bởi vì ta so sánh giống ta mẫu thân, cho nên ta cũng di truyền đến của mẹ ta thân cao, ta 180 cũng là gầy teo cao cao đấy, ăn không mập.

Mẫu thân khi đó tại phụ cận điện tử nhà xưởng đi làm, hình như là trang NB(Tự cao) linh kiện a, bởi vì vắng nhà gần, cho nên giữa trưa hội (sẽ) mua liền đem trở về ăn, khi đó ta đoạn khảo thi chấm dứt, chứng kiến mẫu thân trở về, hỏi ta nói khảo thi được như thế nào, ta nói khảo thi được không tệ, khi đó ta liền cố ý hỏi nói, nếu có tiến bộ, ta sẽ có phần thưởng không?

Mẫu thân nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền xài vặt, khi đó ta nhăn nhăn nhó nhó mà nói, tiền xài vặt không cần, ta so sánh muốn mẫu thân giúp ta bắn súng ngắn (*thủ râm), một lần là tốt rồi!!!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Luyến Mẫu Hồi Ức Lục
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment