Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C157)
Tên tiếng trung: 李本风的三宫六院

Tác giả: Ca Đích Thâm Độ (Ca Chiều Sâu) (哥的深度)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Người Vô Ngã có, người có ta tắc thì có càng mị càng có Công Phu tích.

Một cái trung thực ba chân Phi Thường Hạ Vị niệm mười hai năm Trung Y Tiến Sĩ, tìm Công Tác nhiều lần bị nhục, rất Bất Hạnh mà Xuyên Việt sau, ưa thích làm ruộng bào đấy, rồi lại tươi đẹp hương đầy phòng…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Lý Bản Phong Tam Cung Lục Viện

Add Comment