Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lý Nhỏ Vệ Báo Thù
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C024) + Ngoại Thiên (C002)
Tên tiếng trung: 李小卫的复仇

Tác giả: Lý Tiểu Vệ (李小卫) (Adam234)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu
Xếp hạng: 6.4/10 (5 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Lý Tiểu Vệ Đích Phục Cừu

Add Comment