Ma Ảnh Đại Đường

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 魔影大唐

Tác giả: Kiếm Khiếu Tửu Khách (剑啸酒客)
Text: 
Convert: 

Ebook: Duy Linh

Nội dung: Đại Đường đồng nhân (khởi điểm thủ phát) đạo thống tranh chấp dắt bao nhiêu gợn sóng, Ma Môn hai phái lục đạo, bạch đạo Từ Hàng đều là ở thời đại này trên võ đài tranh phong, Từ Hàng thánh nữ còn có Ma Môn mị nữ, đây là nữ nhân tranh đấu, cũng là đạo thống chi tranh; còn có môn phiệt thế gia, nghĩa quân thế lực, đều là cuộc đấu lấy này đất đai Thần Châu Trung Nguyên, mười năm một giấc chiêm bao, nay lại nhìn, đại Đường mười năm phấn đấu có một lời động nhân sắc thái.

Có cảm cho tư, đó là viết xuống đây là ngày đồng nhân, có lẽ có đủ loại không đủ, bất quá người viết vẫn như cũ cố gắng cho thấy người viết trong lòng đại Đường.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment