Ma Diễm Thiên Kiều

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 魔艳天娇

Tác giả: Tiềm Long (潜龙)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái bình thường tiểu tử, tại thống khổ và kỳ ngộ cơ duyên xuống, chợt cải biến cuộc đời của hắn, trở thành trong chốn võ lâm cực kỳ dật tuyệt trần, độc tay áo nhất chi nhân…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Ma Diễm Thiên Kiều
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment