Ma Hoàng Chí Tôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C447)
Tên tiếng trung: 魔黄至尊

Tác giả: Dật Giới Ma Vương
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dungCái gì là ma? 

Ta chính là ma, hơn nữa còn là ma trung chi hoàng Ma Hoàng, xem nhân vật chính dùng hắn phong lưu, háo sắc, hèn hạ, vô sỉ tính cách đánh trận nhân thần ma Tam Giới, đem Tam Giới Tuyệt Sắc Mỹ Nữ thu nhập hắn hậu cung. 

Bách hoa tùng trúng qua, từng mảnh đồng đều dính vào người! 

Thập đại tuyệt sắc nữ nhà quân sự chiến lược gia! 

Thập đại tuyệt sắc tài nữ! 

Bộ dạng thùy mị càng tồn thiếu phụ, phu nhân, oán phụ!

Xinh đẹp thiên sứ!

Mộng người Yêu tộc cô nương!… 

Hương diễm và đa tình hiển thị rõ Ma Hoàng bản “Sắc”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ma Hoàng Chí Tôn
Xếp hạng: 6.9/10 (7 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Ma Hoàng Chí Tôn

Add Comment