Ma Lâm Đô Thị Chi Nghiệt Yêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C080)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Sắp Chết Lang
Text: 
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: 

Nội dung: Một cái bị tiên giới trục xuất dị độ không gian thượng tiên, mạnh mẽ mở ra đi thông nhân gian thông đạo về sau, bị tiên giới đuổi giết, trọng sinh tại con trai mình trên người chuyện xưa.

Đối mặt tuyệt mỹ mẹ, như tinh linh muội muội, còn có các màu hoa hậu giảng đường, nhân phụ, của chúng ta nhân vật chính nên như thế nào tự xử?

Tâm bao lớn, hậu cung liền lớn đến bao nhiêu.

Cực độ cái kia, cẩn thận khi đi vào!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ma Lâm Đô Thị Chi Nghiệt Yêu
Xếp hạng: 9.2/10 (5 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Ma Lâm Đô Thị Chi Nghiệt Yêu

Add Comment