Ma Mỵ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 魔魅

Tác giả: Ngân Hoa Đào (银桃花)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Vô Danh

Ebook: Vô Danh

Nội dung: Kiêu quốc, một bí mật tồn tại mấy trăm năm đảo quốc (Jap) lãnh thổ quốc gia.

Truyện nói không có ngoại tộc người có thể đi vào tại đây, cũng không ai có thể can thiệp nó lịch sử tiến trình. Nó có thể xem như sự thật trên ý nghĩa thế ngoại đào nguyên.

Vô luận cái kia xa xôi Hán tộc lãnh thổ bên trên là hạ thương Ngụy Tấn hay vẫn là Tùy Đường Tống minh, đều chưa từng ảnh hưởng qua tại đây phụ thuộc.

Đối với Kiêu người trong nước dân mà nói, Kiêu Vương là tại đây vĩnh viễn hoàng đế ─ cũng là cả nước nhân dân sinh tử Chúa Tể Giả. cũng bởi vậy, người nơi này dân giao phó vua của bọn hắn một cái đằng trước tôn quý nhất dòng họ. Thần…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ma Mỵ
Xếp hạng: 5/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment