Ma Tà Đô Thị Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 魔邪都市录

Tác giả: Tiêu Cửu (萧九)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Một cái vừa mới tốt nghiệp trung học, lên trường đại học sinh viên, hắn cũng không phải bình thường trường đại học sinh, hắn càng là một tên tôn quý Hấp Huyết Quỷ, một kẻ bị phong ấn Hấp Huyết Quỷ, tại mị tỉnh trong quá trình, hắn bắt đầu truy đuổi huyết tinh, càng đi thăm dò nữ nhân cấm khu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ma Tà Đô Thị Lục
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment