Ma Vật Cùng Người Mạo Hiểm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ma Vật Cùng Mạo Hiểm Giả
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (F) + Ngoại Thiên (C015)
Tên tiếng trung: 魔物与冒险者

Tác giả: trsmk2
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment