Ma Vật Cùng Người Mạo Hiểm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ma Vật Cùng Mạo Hiểm Giả
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (F) + Ngoại Thiên (C015)
Tên tiếng trung: 魔物与冒险者

Tác giả: trsmk2
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment