Mạc Cốt Sư Đích Xuân Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Cuong Nguyen
Convert: Quichim Wa

Ebook: Le_O

Nội dung: Một cái nông thôn thanh niên, dựa vào một tay núi, y, bói, quẻ, tương năm thuật tuyệt kỹ, đám người y bệnh, thay người thầy tướng số, nghiên cứu tình thế, dự đoán tiền đồ, trở thành quan lớn hiển quý tranh nhau kết giao đối tượng, cũng khiến cho những… này quan lớn hiển quý vi hắn sở dụng, trợ hắn giao thiệp với quan trường, hưởng hết diễm phúc, hoàn thành từ nông thôn tiểu tử đến quan viên chánh phủ thành công chuyển đổi.

Ở giữa, đã có thanh thuần nữ y tá làn thu thuỷ (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) ám tiễn đưa, lại có gợi cảm nữ quan viên đấy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment