Mặc Dạ Trào Xuy

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 墨夜嘲吹

Tác giả: Raty
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Không YY thuốc bổ tiễn, không dâm đãng không cần tiền…

Trò chơi mà thôi, bất quá là giả thuyết.

Nhưng là nhân tính lại giả thuyết không đến, một dâm đãng và làm dáng điểu nhân tại trong trò chơi vãi cả trứng câu chuyện.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment