Mạch Dã Thôn Y

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 陌野村医

Tác giả: Mạch Nguyên (陌原)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đẹp trai Trịnh Thoải Mái tại bàng thôn mở gia phòng khám bệnh, vốn là nước đọng một cái đầm sơn thôn, dần dần nổi lên trận trận dã tính rung động.

Thanh xuân suất nam cùng một đoàn khát khao lưu thủ thôn phụ tầm đó, sát ra dã tính hỏa hoa, đem như thế nào chiếu sáng sơn thôn yên tĩnh ban đêm đâu này?

Quyển thứ mười 《 Bàng Thôn Phát Triển Tiến Vào Xe Tốc Hành Đạo 》 bàng thôn bị định vì toàn bộ thành phố nông thôn thành trấn hóa kiến thiết làm thí điểm nơi làm thí điểm thôn, thị chính phủ đầu nhập món tiền khổng lồ kiến thiết bàng thôn, thúc đẩy bàng thôn thổ địa giá cả kịch liệt biểu thăng, cũng khiến cho trịnh thoải mái tài phú kịch liệt gia tăng trung.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment