Manh Nương Bốn Biển Là Nhà

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 萌娘四海为家

Tác giả: Ba Mươi Hai Biến (三十二变)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Trạch nam Y Vân Lai đã đến một cái kỳ quái thế giới, địa cầu bị quảng bao sa mạc bao trùm, không có hải dương, chỉ có lấm tấm lục châu thành thị rải ở trong sa mạc.

Này đó lục châu hợp thành quốc gia, tạo thành độc đáo văn hóa. Nghe nói, trong sa mạc chôn lấy một ít li e nút lọ, nếu nhổ lời của nó, lòng đất sẽ trào ra tiên tuyền, biến ảo ra hồ nước hòa hải dương, sa mạc liền sẽ biến thành xanh hoá, hạnh phúc cuộc sống là ở chỗ này chờ mọi người.

Y Vân gia nhập một cái toàn bộ từ gái loly tử tạo thành lữ đoàn, tại lần lượt lục châu trong lúc đó, triển khai làm cho tất cả mọi người đạt được hạnh phúc lữ hành, đúng, mục tiêu của chúng ta, là tất cả mọi người muốn hạnh phúc.

Về phần nhổ tất cả li e bỏ vào, khôi phục bình thường thế giới nha, loại sự tình này thuận tay làm một chút là đến nơi! Cái gì, ngươi nói li e bỏ vào loại vật này căn bản không bình thường?

Nhổ nó tuyệt đối không thể khôi phục bình thường thế giới?

Còn thật sự ngươi liền thua!

Đinh! Đại chuyển chức hệ thống hiện tại mở ra…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment