Marvel Phản Anh Hùng: Mặt Tối (DarkSide)

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Khắp Uy Phản Anh Hùng: Hắc Ám Mặt (Darkside)
Mạn Uy Phản Anh Hùng: Hắc Ám Diện (Darkside)

Tình trạng: Nguyên Bản (C003)
Tên tiếng trung: 漫威反英雄:黑暗面(DarkSide)

Tác giả: Bạch Chỉ (白纸) (Canykuo)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Marvel Phản Anh Hùng: Mặt Tối (DarkSide)
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Marvel Phản Anh Hùng: Mặt Tối (DarkSide)

Add Comment