Mặt Nạ Yêu Mẫu Hệ Liệt Tam Bộ Khúc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Bách Kiếp (百劫)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nên thư tuy rằng lấy Tam bộ khúc vì tên sách, trên thực tế chuyện xưa tình tiết không có lẫn nhau liên hệ, mà là tam thiên lẫn nhau độc lập yêu mẫu tác phẩm.

Sở dĩ tác giả đem xưng là Tam bộ khúc, là vì trong chuyện xưa dung đều thuộc về mặt nạ yêu mẫu hệ liệt, giảng thuật đều là mẹ con trong lúc đó thông qua giả dạng này thân phận của hắn mà thực hiện tình ái quá trình.

Mẹ con yêu nhau vốn thuộc thiên kinh địa nghĩa, chính là tình ái thì bị truyền thống đạo đức trói buộc, cho nên mặc dù mẹ con trong lúc đó có tình ái ý thức, cũng thường thường khó với mở miệng, chỉ có thể mai ở trong lòng.

Thông qua “Mặt Nạ” hình thức thản lộ cõi lòng mà bắt đầu tình ái, có thể đột phá mẹ con ở giữa cấm kỵ, không thể không nói là một biện pháp tốt!

Nên thư phần đầu tiên 《 Bắt Mẫu 》 có 8 chương, thiên thứ hai 《 Nhìn Ra Xa Đường Ven Biển Mẹ 》 có 12 chương, thiên thứ ba 《 Mẹ Yêu Cùng Sầu Bi 》 có 18 chương, tam thiên tổng cộng 26 hơn vạn tự.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment