Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C040)
Tác giả: Tộc Đài
Ebook: Truyện YY

Nội dung: Thanh niên tại Mạt Thế bắt đầu hành trình xây dựng hậu cung của mình. (Không phải thuần Mạt Thế nên không cần phải ngại ngùng, cứ vào đọc thoải mái a)

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện
Xếp hạng: 6.6/10 (7 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Mạt Thế Hậu Cung: Sắc Truyện

Add Comment