Mạt Thế Nguy Thành

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C808)
Tên tiếng trung: 末世危城

Tác giả: Hùng Miêu Khoái Bào (熊猫快跑)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mạt Thế Nguy Thành
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Mạt Thế Nguy Thành

  1. Avatar

    Bộ này hay tuy cảnh 18+ chả có bao nhiêu nhưng miêu tả thanh niên loser hiền lành sinh tồn trong mạt thế học cách thích nghi với hoàn cảnh nhưng vẫn giữ lòng quang minh .
    Có hậu cung nhưng không miêu tả cảnh chịch kỹ …tuy nhiên story khúc đầu khá hấp dẫn .

Add Comment