Mạt Thế Quốc Gia Sắc Vô Song

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 末世之国色无双

Tác giả: Nhạn Nam Chinh (雁南征)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tận thế trung mỹ nữ Như Ngọc, không dùng làm dáng kinh thiên xuống, nhưng cầu mê đảo ngàn vạn người!

Sau khi sống lại thẳng tới trời cao, dựa vào là người của hai thế giới kinh nghiệm, đã bắt đầu một đầu hương diễm phong lưu chi lộ.

Phong tình xinh đẹp giai nhân, hung khí qua lại đấy, một đêm kích tình cả phòng mập mờ, tận thế trên đường bởi vì ngươi bất đồng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment