Màu Vàng Hoa Mai

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Kim Sắc Mai Hoa
Diễm Quật Huyết Địa Ngục

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 金色梅花
艳窟血地狱

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment