Màu Vàng Hoa Mai

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Kim Sắc Mai Hoa
Diễm Quật Huyết Địa Ngục

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 金色梅花
艳窟血地狱

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment