Mẹ Ta Lý Đồng Đồng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Đích Mụ Mụ Lý Đồng Đồng
Mẹ Của Ta Mẹ Lý Đồng Đồng
Ta Mụ Mụ Lý Đồng Đồng
Tình trạng: Tiền Truyện (C009) + Nguyên Bản (C036) + Ngoại Thiên (C001) + Dị Bản (C037 – C057)
Tên tiếng trung: 我的妈妈李彤彤

Tác giả: Szwszq
Nhân Hậu Ác Xúc Đẳng (Người Sau Xấu Xa Chờ) (人后龌龊等)
Sô Cẩu Đạt Nhân (Sô Chó Đạt Người) (芻狗达人) (Hoàng Hà Chi Thủy) (Hoàng Sông Nước) (黃河之水)
Sư Huynh Tảo (Sư Huynh Sớm) (师兄早)
Eclia

Text: Người Vô Danh, Khang Nguyễn Trọng
Convert: Quichim Wa, Khang Nguyễn Trọng

Ebook: Sắc Lang, Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: Lý Tường có hạnh phúc gia đình, ba ba là một xí nghiệp gia, mẹ Lý Đồng Đồng là một xinh đẹp nghịch ngợm nhân dân giáo sư, trong lúc vô tình nghe được mẹ hòa tình nhân tán tỉnh điện thoại, thông qua phá giải mẹ máy tính quả thật phát hiện mẹ bị người khác dạy dỗ hình ảnh, liền đang suy đoán mẹ tình nhân là của ai thời điểm…

Đương đồng học kiêm bạn tốt Tương Làm ước đi ra ngoài làm che mặt đàng hoàng mẹ con lúc, ai ngờ trong đó đàng hoàng cạnh là mẹ của mình, mà này đúng là đồng học tương địt một cái âm mưu.

Toàn thiên nhục hí không nhiều lắm, nhưng tràn đầy…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

8 thoughts on “Mẹ Ta Lý Đồng Đồng

 1. Sắc Lang

  Đồng Nhân Tiền Truyện (C001 – C009) tác giả: szwszq

  Nguyên Bản (C001 – C009) tác giả: Nhân Sau Xấu Xa

  Đồng Nhân Tiếp Theo Viết 1 (C010 – C016) tác giả: sô Cẩu Người Phóng Khoáng Lạc Quan (Hoàng Hà Nước)

  Đồng Nhân Tiếp Theo Viết 1 (C017 – C036) tác giả: Sư Huynh Sớm

  Đồng Nhân Tiếp Theo Viết 1 (C037 – C047) tác giả: Eclia

Add Comment