Mị Ảnh Tiêu Dao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Khuyết Danh
Text: Trương Gia Đại Thiếu
Convert: Trương Gia Đại Thiếu

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Võ thánh: “Phong ca, thu ta làm người hầu đi?”

Nghệ Phong: “Gì? ! Ngươi một cái Võ thánh cũng không biết xấu hổ làm ta người hầu?”

Võ thánh:” Sắc đẹp của muội muội ra quả thật là khuynh quốc khuynh thành a!”

Nghệ Phong: (Ánh mắt cân nhắc) Tiểu thánh a! Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Đúng rồi, nhớ rõ gọi muội muội ngươi đến nhé.

Hoàng đế: “Nghệ Phong! Ngươi hỗn đản này làm cái gì?”

Nghệ Phong: “Sai lầm! Sai lầm! Bệ hạ, ta chỉ là muốn tản bộ ở hậu cung của ngươi, không nghĩ tới các nàng lại quấn quít lấy ta.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment