Mị Ảnh Tiêu Dao

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Khuyết Danh
Text: Trương Gia Đại Thiếu
Convert: Trương Gia Đại Thiếu

Ebook: Trương Gia Đại Thiếu

Nội dung: Võ thánh: “Phong ca, thu ta làm người hầu đi?”

Nghệ Phong: “Gì? ! Ngươi một cái Võ thánh cũng không biết xấu hổ làm ta người hầu?”

Võ thánh:” Sắc đẹp của muội muội ra quả thật là khuynh quốc khuynh thành a!”

Nghệ Phong: (Ánh mắt cân nhắc) Tiểu thánh a! Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Đúng rồi, nhớ rõ gọi muội muội ngươi đến nhé.

Hoàng đế: “Nghệ Phong! Ngươi hỗn đản này làm cái gì?”

Nghệ Phong: “Sai lầm! Sai lầm! Bệ hạ, ta chỉ là muốn tản bộ ở hậu cung của ngươi, không nghĩ tới các nàng lại quấn quít lấy ta.”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mị Ảnh Tiêu Dao
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment