Mị Hương: Kim Chi Dục Nghiệt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q02 C055)
Tên tiếng trung: 媚乡:金枝欲孽

Tác giả: Cách Tử Điều (格子调)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lý Trụ Tử là Hạnh Lĩnh tên du thủ du thực, nhìn lén thôn trưởng con dâu bị phát hiện, vội vàng chạy trốn lúc gặp được tuổi trẻ xuống nông thôn nữ giáo sư, từ nay về sau thần hồn điên đảo.

Trong thôn phong lưu quả phụ cố ý lôi kéo, thôn trưởng bí mật trục kiện công bố, chính mình thân thế cũng bị dần dần phát hiện, đến cùng kim chi ngọc diệp là cái nào?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment