Minh Tinh Bạo Ngược

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C005)
Tên tiếng trung: 明星虐打

Tác giả: Ngược Đả Vương (虐打王)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nam chủ hành hạ lấy những minh tinh làm nô mà thôi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment