Minh Tinh Theo Ta Thượng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Minh Tinh Tùy Ta Thượng
Tinh Quang Bạn Ta Dâm

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 明星随我上

Tác giả: Lang (郎)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái cùng đồ mạt lộ thanh niên, tại một lần vô tình, gian dâm một minh tinh, bởi vì nổi bật tính năng lực bị một cái chuyên nghiệp gian dâm tổ chức phát hiện, từ nay về sau sinh hoạt đại chuyển biến.

Nên tổ chức chuyên môn phụ trách ngành giải trí nguyên nhân bên trong vi lợi ích mà lẫn nhau trả thù đối phương nữ tinh, gian dâm một phương nữ tinh, theo một phương khác cầm được tiền thù lao.

Tổ chức trải qua biến cách, trải qua cùng cảnh sát, ngành giải trí, nước ngoài đồng loại tổ chức ở giữa đấu tranh, thắng lợi cuối cùng nhất, dâm tiếng nổ nhất phẩm bài…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment