Mộ Dung Vô Song Chi Mỹ Nữ Như Mây

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 慕容无双之美女如云

Tác giả: Vong Tình Đại Tuyết (忘情大雪)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiểu thuyết thông qua nhân vật chính Mộ Dung Vô Song cùng mấy vị nữ chủ nhân Công Hồng Tụ, Tuyết Hồ, Tiểu Ngư Nhi, A Tử bọn người yêu hận tình cừu câu chuyện, lại hiện ra sự thật xã hội tình dục nơi cùng quan trường đủ loại không muốn người biết nội tình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment