Mộ Dung Vô Song Chi Mỹ Nữ Như Mây

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 慕容无双之美女如云

Tác giả: Vong Tình Đại Tuyết (忘情大雪)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tiểu thuyết thông qua nhân vật chính Mộ Dung Vô Song cùng mấy vị nữ chủ nhân Công Hồng Tụ, Tuyết Hồ, Tiểu Ngư Nhi, A Tử bọn người yêu hận tình cừu câu chuyện, lại hiện ra sự thật xã hội tình dục nơi cùng quan trường đủ loại không muốn người biết nội tình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment