Mộng Du Chi Cửu Dương Càn Khôn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Vũ Trụ Lãng Tử 168 (宇宙浪子168)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Muốn biết đương tiểu thuyết 《 Ỷ Thiên Đồ Long ký 》 bên trong Cửu dương thần công Càn Khôn Đại Na Di xuất hiện ở thế giới hiện thật trung khi sẽ là như thế nào tình cảnh sao?

Lý Tiểu Phượng bởi vì tai nạn xe cộ thu được qua lại xuyên qua Ỷ Thiên tiểu thuyết thế giới hòa thực tế năng lực, hơn nữa hắn còn phát hiện kia như mộng bên trong trên thế giới võ công thế nhưng có thể tại thế giới hiện thật trung thi triển, vì thế truyền thuyết bắt đầu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment