Mộng Hồi Thiên Khuyết

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tỉnh Mộng Ngày Khuyết
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 梦回天阙

Tác giả: Tử Phòng Ma Yêu (紫屋魔恋)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nguyên Chân tử, Ngọc Chân tử chưởng quản Huyền Nguyên Môn, trong núi ở ẩn ẩn cư, tu đạo thụ đồ, một mực không tranh quyền thế thẳng đến Nguyên Chân tỷ dưới núi mang về mới thu đồ đệ ─ Triệu Bình Dư về sau, Huyền Nguyên Môn bên trong nguyên bản bình tĩnh trong không khí, lại xông vào tí ti quỷ dị nhưng mà, một ly trộn lẫn dâm dược trà, lại trở thành cải biến Huyền Môn mọi người ngòi nổ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment