Mộng Nhập Tây Du

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 梦入西游

Tác giả: Đại Giang @ Đi Về Hướng Đông (大江@东去)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Viêm Hoàng đều không tầm thường người, CN há chỉ có 5000 năm!

Đã đến rồi, tựu phải làm chút gì đó.

Ít xuất hiện không có nghĩa là vô vi, minh không được ta sẽ tới âm đấy.

Không có cơ hội ta tựu sáng tạo cơ hội, tự tay đạo diễn một lần Phong Thần cuộc chiến, dẫn đầu môn hạ đệ tử tại lúc này đây Hồng Hoang thế lực tẩy bài trong lặng yên phát triển an toàn!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mộng Nhập Tây Du
Xếp hạng: 9.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Mộng Nhập Tây Du

Add Comment