Một Tay Che Trời

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Full
Tên tiếng trung: 只手遮天

Tác giả: Thắng Kỷ (胜己)
Text: Tan Tan
Convert: Pô Xì Ra

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cụt tay thế nhưng sống lại, nhìn một tay che trời.

Thoải mái nhất đô thị, nhất cố chấp tu chân.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment