Một Tay Che Trời

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Full
Tên tiếng trung: 只手遮天

Tác giả: Thắng Kỷ (胜己)
Text: Tan Tan
Convert: Pô Xì Ra

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Cụt tay thế nhưng sống lại, nhìn một tay che trời.

Thoải mái nhất đô thị, nhất cố chấp tu chân.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment