Mụ Mụ Biến Thành Thiếu Nữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 妈妈变成少女了

Tác giả: Tiêu Sở Nam (萧楚南)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Tần Nguyệt là cái bốn mươi tuổi gia đình bà chủ

Vì gia đình nàng hy sinh từng đã là xinh đẹp cùng gợi cảm, hoa tàn ít bướm sau lại đổi lấy trượng phu phản bội

Chính ở vào nhân sinh thấp nhất cốc Tần Nguyệt đột nhiên biến trở về mười sáu tuổi lúc mỹ mạo cùng dáng người

Cuộc sống của nàng, đến cùng hội sẽ nghênh đón cái dạng gì cải biến đâu này?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mụ Mụ Biến Thành Thiếu Nữ
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment