Mụ Mụ Lâm Mẫn Trinh

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mụ Mụ, Của Ta Tính Món Đồ Chơi 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (C024)
Tên tiếng trung: 妈妈林敏贞

Tác giả: Tinh Hà Đại Đế (星河大帝)
Ma Đô Hoàng Qua (魔都黄瓜)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Truyện này nguyên danh là “Mụ Mụ, Của Ta Tính Món Đồ Chơi ” gồm 3 chương, sau này tác giả tu chỉnh lại, viết thêm và đổi tên thành “Mụ Mụ Lâm Mẫn Trinh”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Mụ Mụ Lâm Mẫn Trinh

Add Comment