Mượn Loại: Ngọc Mễ Dặm Nữ Nhân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Ta Yêu Hán Hoa
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Vương Hưng chỗ ở Hạnh Hoa thôn, vài năm trước, đã xảy ra hóa chất ô nhiễm sự kiện.

Kết quả làm cho trong thôn rất nhiều nam nhân, đều mất đi sinh dục năng lực.

Khi đó, vừa vặn không ở trong thôn Vương Hưng, may mắn thoát khỏi cho nan lấy.

Trở lại trong thôn công tác Vương Hưng, bởi vậy thành trong thôn hương bột bột.

Ông chủ con dâu, muốn đứa bé.

Sẽ nghĩ Vương Hưng.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

2 thoughts on “Mượn Loại: Ngọc Mễ Dặm Nữ Nhân

Add Comment