Mỹ Bang Đẳng Cấp Cao Quản Lý Không Chỉ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mỹ Bang Cao Giai Kinh Lý Đích Bất Luân
Đẹp Bang Cao Giai Quản Lý Bất Luân

Tình trạng: Nguyên Bản (C046)
Tên tiếng trung: 美邦高阶经理的不伦

Tác giả: Thái Suất (泰帅)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mỹ Bang Đẳng Cấp Cao Quản Lý Không Chỉ
Xếp hạng: 8/10 (2 đạo hữu đánh giá)

4 thoughts on “Mỹ Bang Đẳng Cấp Cao Quản Lý Không Chỉ

Add Comment