Mỹ Diễm Tiên Nữ Sấm Thế Giới

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Xinh Đẹp Tiên Nữ Xông Thế Giới
Tình trạng: Nguyên Bản (C028)
Tên tiếng trung: 美艳仙女闯世界

Tác giả: Hội Phi Đích Tiểu Điểu (会飞的小鸟)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Bản thân là tân thủ, nên văn thuộc về huyền huyễn si nữ loại, hành văn không tốt có cái gì chưa đủ địa phương thỉnh vạch, mặt khác muốn nhìn nội dung cốt truyện thỉnh không nên nhìn này văn, nội dung cốt truyện rất ít chỉ là vì đem văn vẻ miễn cưỡng dính liền bắt đầu!

Hoan nghênh chỉ đạo cùng bắt trùng, ghi không tốt thỉnh không muốn mắng!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Mỹ Diễm Tiên Nữ Sấm Thế Giới

Add Comment