Mỹ Nhân Quật

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q05 C016)
Tên tiếng trung: 美人窟

Tác giả: Cô Hồng Thanh Ảnh (孤鸿清影)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mỹ nhân quật là nông thôn tình dục nam nữ giải trí tràng, đến mỹ nhân quật đến linh bán nữ nhân đều muốn trải qua hầu bảy “Kiểm tra sức khoẻ” về sau, mới có thể định giá tiếp khách, cho nên hầu bảy là được mỹ nhân quật hoa văn.

Chuyện xưa của chúng ta liền từ mỹ nhân quật hầu bảy nói mở đi ra…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment