Mỹ Nữ Bảo Điển

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 美女宝典

Tác giả: Liễu Công Tử (柳公子)
Text: 
Convert: 

Ebook: Nguyen Duy

Nội dung: Thu nhận sử dụng mỹ nữ có thể thăng cấp, thăng cấp có thể lấy được kỹ năng.

Đã có mỹ nữ bảo điển Tần càng, sẽ như thế nào đi thu nhận sử dụng nguyên một đám phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, lại đem đạt được như thế nào thuộc loại trâu bò kỹ năng; kẻ tin ta, được Tiêu Dao, địch ta người, chết trôi chết nổi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mỹ Nữ Bảo Điển
Xếp hạng: 6.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment