Mỹ Nữ Công Ty Chuyên Cần Tạp Công

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q06 C027)
Tên tiếng trung: 美女公司勤杂工

Tác giả: Cyl
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một cái nghiên cứu sinh, vì nhà ở đành phải đến một nhà công ty làm người tháo vát.

Mà này nhà công ty vậy mà chỉ có nhân viên nữ, hơn nữa đều là mỹ nữ ah!

Đem làm chung quanh đều là mỹ nữ thời điểm, một cái nhất trung thực người, cũng sẽ phát sinh chút ít câu chuyện đấy!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment