Mỹ Nữ Của Ta Hoa Tỷ Muội

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Của Ta Mỹ Nữ Hoa Tỷ Muội
Ngã Đích Mỹ Nữ Tả Muội Hoa 

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的美女姐妹花

Tác giả: Mị Nam (魅男)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đường Nam, một người bình thường tốt nghiệp đại học sinh, nhưng lại có “Bản năng bành trướng” thần kỳ năng lực.

Sắp tới đem đạp vào công tác cương vị thời điểm lại bị một cái điêu ngoa dính người tiểu ma đầu quấn lên rồi.

Trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại cùng tiểu ma đầu tỷ tỷ đại ma đầu đã xảy ra một ít nói không rõ đạo không rõ quan hệ.

Mà nghề nghiệp của hắn dĩ nhiên là — nội y trợ lý nhà thiết kế…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment