Mỹ Nữ Cực Phẩm Bảo Tiêu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C1053)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Chín Mươi Lăm
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Khang Nguyễn Trọng

Nội dung: “Phía trước nguy hiểm.” Dương Uy để tay tại lãnh diễm tổng giám đốc trên bộ ngực.

“Ngươi ăn trước lấy kẹo que.” Dương Uy đem kẹo que đút vào loli trong miệng.

“Đại ca ca, ngươi còn có … hay không lớn một chút hay sao?”

Dương Uy cười hắc hắc, “Có ah, rất lớn đấy…” 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment