Mỹ Nữ Quân Đoàn

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Dục Hỏa Luân Hồi
Tình trạng: Nguyên Bản (Q09)
Tên tiếng trung: 欲火轮回

Tác giả: Tối Sơ Đích Hỏa (最初的火)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Takagi Shuujin Akito

Ebook: Suriken Ransen, Takagi Shuujin Akito

Nội dung: Bàn Cổ Khai Thiên, lên lấy là trời, hạ người vi Địa, thế gian liền ra đời Thiên Địa hai lửa.

Nhưng Thiên Địa Nhân Tam Tài, làm sao sẽ chỉ có Thiên Địa hai lửa, mà độc nhân hỏa không hiện, kì thực nhân hỏa — dục hỏa vậy. Tích trữ ở hết thảy có linh tính chi vật trong nội tâm…

Mỗi khi nhân hỏa hội tụ sinh ra linh trí, tất nhiên kinh thiên động địa, đại kiếp nạn đến thế gian.

Thánh nhân, thần, tiên, Phật bất luận bản thổ hay là Thiên Ngoại, nhất định liên thủ đem hắn linh trí đánh tan, nhưng lần này…

Hồ Viêm tiến nhập Chủ Thần Không Gian, muốn ăn, nhục dục, ái dục, sát dục…

Tất cả nhân loại nội tâm ẩn sâu dục vọng đều theo thứ tự bị tìm ra nhen nhóm, vì vậy dâm thú quân đoàn, Nữ Thần quân đoàn, yêu tinh quân đoàn nhao nhao sinh ra đời…

Các vị xem quan mời xem mỹ nữ quân đoàn, quét ngang hết thảy hoạt hình, trò chơi, tiểu thuyết thế giới đi!!!

Hồ Viêm tuyên ngôn là: ta nhen nhóm dục vọng của mình, cùng ta là địch chắc chắn dục hỏa phần thân.

Chỉ cần là mỹ nữ, mặc kệ ngự tỷ, loli, vợ người khác, thục nữ, nữ vương, hay là Nữ Thần, chỉ cần ta nhìn trúng, một cái cũng đừng nghĩ chạy…

(Bên trong có miêu tả cảnh les nặng dù nvc là nam và đa số là xxx liên quan đến nó, cân nhắc kỹ trước khi đọc).

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mỹ Nữ Quân Đoàn
Xếp hạng: 9/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment