Mỹ Nữ Sư Tỷ Của Ta

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q01 C253)
Tên tiếng trung: 我的美女师姐

Tác giả: Trường Dạ Túy Họa Chúc (长夜醉画烛)
Text: 
Convert: 

Ebook: Anh Tuấn Vô Song

Nội dung: Tu chân?

Thần mã ý tứ?

Chính là đêm trăng tròn có thể biến thân, còn có thể ngẫu nhiên phát mấy cái sóng xung kích cái chủng loại kia?

Ngươi chính là sản phẩm sau khi bị manga Nhật Bản độc hại!

Đương đại phẫn thanh + trạch nam, vô tình gặp được một cái thấy thế nào đều giống thần côn lão đầu, bị thu làm đồ đệ, đã bắt đầu hắn tu chân hành trình.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mỹ Nữ Sư Tỷ Của Ta
Xếp hạng: 10/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment