Mỹ Nữ Xem Xét Gia

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mỹ Nữ Giám Định Gia
Liệp Diễm Hương Tu

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Diệp Võ
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lá Cây: Đương có một mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt của ngươi ngươi thì như thế nào?

Hoa Thiên: Đương nhiên là thu vào vốn riêng rồi.

Lá Cây: Nếu nàng không đáp ứng ngươi làm sao bây giờ?

Hoa Thiên: Sơn nhân tự có diệu kế.

Lá Cây: Kia trong lòng ngươi lý tưởng nhất nghề nghiệp là cái gì?

Hoa Thiên: Hái hoa —— nga không, là mỹ nữ xem xét gia.

Muốn nhìn một cái Tiểu Long Nữ vậy lạnh như băng nữ nhân là như thế nào biến thành một cái phụ mị lang thang vưu vật sao?

Muốn nhìn một cái quan quan vậy phủ mị nữ nhân là như thế nào biến thành một cái lãnh diễm như băng ngọc nữ sao?

Muốn nhìn một cái béo như heo mập nữ nhân là như thế nào biến thành một cái xinh đẹp cao gầy mỹ nữ sao?

Nếu như muốn biết trong lời nói liền tiến đến xem a!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment