Mỹ Sắc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Sắc Đẹp
Tiêu Diêu Truyện
Tiêu Dao Truyện’
Tình trạng: Nguyên Bản (C092)
Tên tiếng trung: 美色
逍遥传

Tác giả: Thiên Nhất Sinh Thủy (天一生水)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thống khoái chỉ chính là cái gì? Quyền thế ngập trời, xem ai khó chịu, tựu diệt người cả nhà, hay là phú giáp thiên hạ, cả đời có tiêu xài không hết tài phú.

Nhưng Lý Vĩ Tân lại cho rằng Diệu Linh Thanh múa tại trước giường, hồng tụ thiêm hương tại án bên cạnh mới được là…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mỹ Sắc
Xếp hạng: 6/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Mỹ Sắc

Add Comment