Mỹ Thê Màu Hồng Phấn Nhật Kí

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mỹ Thê Đích Đào Sắc Nhật Ký
Tình trạng: Tổng Hợp Bản
Tên tiếng trung: 美妻的桃色日记

Tác giả: lpc2401
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Lão bà đi công tác, thu thập phòng ở, trong lúc vô tình phát hiện một quyển mang khóa nhật kí, dùng kim băng thống khai, nguyên lai là lão bà cùng ta trước khi kết hôn hòa sau hai năm qua nhật kí, xem sau mới biết được lão bà sau lưng ta có kia nhiều chuyện xưa.

Cũng may bản nhân tư tưởng xem như mở ra, hiện cải biên thành ngôi thứ ba phương thức dâng hiến cho mọi người.

Văn trung chủ yếu tình tiết đều là thật, nhân vật danh toàn bộ dùng tên giả. Viết không tốt, xin mọi người thứ lỗi!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment