Mỹ Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Chi Thiếu Gấm Chắp Vải Thô

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C018)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nguyên tác (Mỹ Thiếu Phụ Buồn Bã Xấu Hổ) Châu Ngọc ở phía trước, sau lại có thiên đồng nhân (Mỹ Thiếu Phụ Buồn Bã Xấu Hổ – Thiên Dung Bộ Phận) viết cũng tốt lắm, đáng tiếc đều nhiều hơn năm chưa đổi mới, thật sự nhịn không được, nếm thử thiếu gấm chắp vải thô một phen, không biết tự lượng sức mình chỗ, kính xin bao dung.

Nguyên văn 79 chương đến tiếp sau lên, bộ phận tình tiết không nhất định cam đoan đối được, đương súng lục văn a.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đây là bản cải biên viết tiếp của truyện Mỹ Thiếu Phụ Buồn Bã Xấu Hổ

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

One thought on “Mỹ Thiếu Phụ Ai Xấu Hổ Chi Thiếu Gấm Chắp Vải Thô

Add Comment