Nam Nhân Ảo Tưởng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 男人幻想

Tác giả: Biết Nhạc (知乐)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Tinh Vi

Nội dung: Một cái gây dựng sự nghiệp phát tài, khoái ý phao ngâm mỹ, cuối cùng dựng ở quyền lợi đỉnh truyền kỳ câu chuyện, một cái phát sinh ở mỹ nữ chi thành  《Nam Nhân Ảo Tưởng》.

Hắn là “Thời Gian” bằng hữu, Thượng Thiên Sủng Nhi.

Thỉnh nhìn bầu trời sinh có được “Thời Gian Siêu Năng Lực” nam nhân như thế nào viết truyền kỳ, như thế nào theo người nghèo đến đại hanh, theo bình dân biến thành tổng thống ảo tưởng lữ trình!

Một đường truyền kỳ, một đường sáng lạn, vĩnh viễn đô có mỹ nữ tương trộn lẫn!

Nam Nhân đáy lòng sẽ có cái gì ảo tưởng — Kim tiền, mỹ nữ, quyền lợi, đối với — cái này là 《Nam Nhân Ảo Tưởng》.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment