Ngã Đích Cực Phẩm Mỹ Nữ Lão Sư

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的极品美女老师

Tác giả: Thân Vương (亲王)
Text: Duy Linh (Bàn Long Hội)
Convert: Duy Linh

Ebook: Duy Linh

Nội dung: Hoa Hạ môn thần Tiêu Thần, khi lấy được một quyển Cầm Long Bí Điển về sau, Đồ Long giả huyết mạch bắt đầu sống lại, vốn cho là đây là một cái thật to nhân bánh, không có nghĩ rằng lại là Đồ Long giả cho hắn đào ở dưới một cái hố, kết quả là hắn muốn tương kế tựu kế, tung hoành sân trường, quét ngang đô thị…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ngã Đích Cực Phẩm Mỹ Nữ Lão Sư
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment