Ngã Đích Nữ Thần Nữ Nô

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Nữ Thần Của Ta Nữ Đày Tớ
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C201)
Tên tiếng trung: 我的女神女奴

Tác giả: Thư Thái (书菜)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mơ hồ thu cái dị thế Nữ Thần làm nữ nô, đã có một thân dị năng.

Ngự tỷ, Laury, thục nữ liên tiếp gặt hái, mà lại xem nhân vật chính như thế nào cẩu thả bụi hoa, rong ruổi tình trường sát tràng!

Không đồng dạng như vậy Nữ Thần, không đồng dạng như vậy cảm thụ!

Màu đen + ẩn dấu ≠ màu đen ẩn dấu!

Tình sắc + văn học ≠ tình sắc văn học!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment