Ngã Dục Thành Thần Chi Bách Mỹ Đồ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Muốn Thành Thần Chi Trăm Mỹ Đồ
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我欲成神之百美图

Tác giả: Thất Sắc Tịch Dương (七色夕阳)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ngày xưa Đường Bá Hổ làm tám mỹ đồ, hắn oán linh quy phụ thiên Thiếu Long ngọc bên trong.

Thiên thiểu dùng họa (vẽ) vào đời, giãy dụa tại quan cùng hắc biên giới…

Đường Bá Hổ Âm Hồn Bất Tán, mà lại nhìn bầu trời thiểu như thế nào trọng tục tám mỹ đồ, như thế nào hoàn thành chính mình hắc đạo lý tưởng, “Ta khống chế địa bàn, ưng thuận Tín Ngưỡng của ta hắc đạo văn hóa.”

Thiên thiếu một thẳng tin tưởng vững chắc, cái gọi là thần chỉ là ngu muội thế nhân nói dối, nếu quả thật hiếu thắng thêm một cái thần tồn tại, như vậy tựu để cho ta tới trở thành các ngươi thần a…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment